Podklady

pro tisk vizitek

Níže najdete informace o tom, jaké podklady jsou potřebné pro maximálně kvalitní tisk (vizitek, nebo i dalších tiskovin). Pokud nepožadujete maximální kvalitu výsledku, je možné, že některé body nebude třeba stoprocentně dodržet, vždy po domluvě. Informace je určená převážně těm, kdo chtějí sami zpracovat kompletní vizitku a dodat hotový soubor pro tisk a přitom nejsou profesionální grafik / odborník.

Soubor pro tisk

Krátké shrnutí pro grafiky:

velikost 1:1, ořezové značky, spadávky 2 mm, barevnost CMYK, rozlišení obrázků 300 dpi, rozlišení obrázků obsahujících texty 600 dpi, nebo v ideálním případě dodat ve křivkách.

podrobné informace:

Soubor pro tisk: tisk vždy (na celém světě) probíhá z tzv. tiskového pdf, jinak řečeno .pdf soubor v kvalitě pro tisk. Pokud takový soubor nemůžete vytvořit, někdy jej za vás můžeme vytvořit my, někdy je lepší nebo nutné celou vizitku přepracovat. Doporučujeme se domluvit předem, abyste nedělali zbytečnou práci.

Velikost: běžná vizitka má rozměr 90x50 mm. Pokud počítáte s tiskem až do kraje (obrázek nebo jiné pozadí), je potřebná spadávka (vysvětlení v přiloženém pdf). Rozměr včetně spadávky je 94x54 mm, vzniká 2 mm rámeček kolem, který se po tisku odřízne. Motiv musí mezi čistým formátem a spadávkou pokračovat plynule, nepřerušený, neoddělený.

Barevnost - obecná: tisk probíhá v barevné škále CMYK. Pokud navrhujete v barevné škále RGB, doporučujeme Vám udělat převod do CMYK alespoň na konci práce a podívat se na výsledek, případně jej doupravit. Při převodu mezi barevným škálami vznikne určitý rozdíl (např. u modrých odstínů bývá větší a u žlutých téměř žádný), proto je dobré, abyste viděli i výsledek po převodu barev.
Barevnost - jednotlivé objekty: písmo a další objekty doporučujeme barvit rozumnými odstíny. U základních barev (červená 0-100-100-0) můžete mít velmi dobrou představu o výsledku, u komplikovaných odstínů (např. 4-84-65-23) těžko posoudíte, jakou přesně barvu posíláte do tisku.
Upozornění: přesnou barevnost vidíte pouze, pokud máte profesionálně kalibrovaný monitor. Tj. přišel člověk se sondou a monitor Vám barevně zkalibroval. V opačném případě je zobrazení na vašem monitoru více či méně nepřesné, záleží na okolostech.
Černá barva by měla mít vždy cmyk složení 0-0-0-100, s tím bývá problém, pokud pracujete v barevné škále RGB a výsledek pouze převedete do CMYK. Proto je lepší od začátku a po celou dobu práce pracovat v barevném prostoru CMYK a vůbec nepoužívat RGB.

Formát souboru: ideální je pracovat ve křivkách a pro tisk dodávat také ve křivkách. To ale umožňují  jen některé programy. Ostatní pracují s bitmapami. Pokud dodáváte pro tisk bitmapu, je nutné mít soubor ve správném rozlišení.
Pokud dodáváte hotový soubor ve křivkách a máme jej pouze vytisknout, doporučujeme dodat .pdf. Pokud dodáte jakýkoliv jiný soubor, musíme z něj pdf vytovřit my, přitom se může některý detail změnit. Za takové změny neručíme, pokud nejsou na první pohled viditelné.
Pokud dodáváte hotový soubor jako bitmapu, doporučujeme neukládat do .pdf, protože ve formátech určených pro bitmapy (.tif., .jpg a další) je snadnější možnost kontroly a tedy nalezení případných chyb.

Rozlišení: pokud se tiskne pouze obrázek, bez písma, je pro kvalitní tisk potřebné rozlišení 300 dpi. Pokud ale bitmapa obsahuje i písmo a zejména malé písmo nebo písmo na barevném pozadí, je pro kvalitní výstup nutné rozlišení 600 dpi. Podklady které mají dpi menší, vyjdou v tisku jako rozmazané, tím více, čím menší je dpi. Větší dpi než 600 nemá praktický význam, lidské oko už zpravidla další zlepšení nerozeznává.
Rozlišení je nutné vědět. Není možné je posoudit okem na obrazovce, protože pro kvalitní zobrazení na monitoru stačí 72 dpi, tedy mnohem méně, než je potřeba pro kvalitní tisk. Pokud Váš program takový parametr neuvádí nebo neumožňuje měnit, v takovém programu doporučujeme nepracovat.

Volba grafického programu

Bez váhání můžeme doporučit programy od firmy Adobe (Ilustrator, Photoshop, ...) a kvalitní grafika se dá dělat také v programu Corel Draw. Tyto programy ale většinou běžní uživatelé nemívají.

Pokud pracujete v Corelu nebo Ilustratoru, před odesláním k nám nezapomeňte převést písmo na křivky (CTRL+A, a pak CTRL+Shift+O by mělo stačit).

Pokud pracujete v jakémkoliv jiném programu, doporučujeme vám před začátkem práce zjistit, jaký druh souboru v něm můžete vytvořit, jak jej můžete vyexportovat a zda potom bude použitelný pro tisk. Není nic horšího, než strávit několik hodin prací na grafice, která pak nejde využít a musí se kompletně přepracovat, aby byla správně pro technické stránce.

Speciální případ jsou programy, pracující nízkém rozlišení - častokrát určené pro tisk vizitek na domácí tiskárně. Nízké rozlišení bitmapového obrázku není možné zpětně napravit, pouhým přeuložením sice rozlišení zvýšíte, ale kvalita se nezměnila, problém je pouze ukrytý. Jediná správná cesta je, pracovat od začátku ve správné velikosti, se správným rozlišením souboru a ideálně i ve správné barevnosti (CMYK).